kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Skurups kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Katslösa kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Villie församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Bok: ”Katslösa kyrka”. Ulla-Karin Alsvold 2012.


Gps: 55.4544, 13.6224


Stacks Image 293523