Stacks Image 293534

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Skurups kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Katslösa kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Villie församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Bok: ”Katslösa kyrka”. Ulla-Karin Alsvold 2012.

Gps: 55.4544, 13.6224

Stacks Image 293523