Stacks Image 293534

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Skurups kommun
Katslösa kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Katslösa kyrka

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Villie församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Bok: ”Katslösa kyrka”. Ulla-Karin Alsvold 2012.

Gps: 55.4544, 13.6224

Stacks Image 293523