Stacks Image 242457

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Åstorps kommun
Västra Broby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Västra Broby kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter Karl Johan Kember.

Källor:
Pdf: ”Västra Broby kyrka. Kulturhistorisk karakteristik och bedömning.” Lunds stift 2016. jais arkitekter Karl Johan Kember.
Webb: Björnekulla-Västra Broby församling.
'Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Häfte: ”Kyrkan i Västra Broby”. Sven-Åke Rosenberg 1982.

Gps: 56.1227, 12.8956

Stacks Image 242448