Stacks Image 300705

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Åstorps kommun
Hyllinge småkyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Hyllinge småkyrka

Producerad 2016 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter Kristina Simonsson.

Källor:
Pdf: ”Hyllinge småkyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning.” Lunds stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson.
Webb: Björnekulla-Västra Broby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Från Sankt Olof till Sankta Anna. Kyrkobyggande i Lunds stift under andra hälften av 1900-talet”. Per-Olof Ahrén & Lena Sjöstrand. ISBN 91-88552-41-1

Gps: 56.1038, 12.8691

Stacks Image 300715