Stacks Image 252072

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Åstorps kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Björnekulla kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / jais arkitekter Kristina Simonsson.
Källor:
Webb: Björnekulla-Västra Broby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Björnkulla kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. Kristina Simonsson.

Gps: 56.1349, 12.9614

Stacks Image 252059