kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Åstorps kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Björnekulla kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


Foto: Lunds stift / jais arkitekter Kristina Simonsson.

(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / jais arkitekter Kristina Simonsson.

Källor:
Webb: Björnekulla-Västra Broby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Björnkulla kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. Kristina Simonsson. (klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)

Gps: 56.1349, 12.9614


Stacks Image 252059