Stacks Image 236527

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Östra Göinge kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Broby kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Broby-Emmislövs församling.
Bok: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4

Gps: 56.2547, 14.0794

Stacks Image 236518