Stacks Image 271717

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Östra Göinge kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Sibbhults kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Dalsköpinge församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Folder: ”Sibbhuts kyrka - historik i sammandrag”. Gunvald Karlsson 2007.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4

Gps: 56.2633, 14.2016

Stacks Image 271706