kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Osby kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Osby kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Pdf: ”Osby kyrka”. En kyrkobeskrivning. Osby pastorat. Staffan Ljungman.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4

Gps: 56.3805, 14.0013

Stacks Image 247472