Stacks Image 247483

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Osby kommun
Osby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Osby kyrka

Filmad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Pdf: ”Osby kyrka”. En kyrkobeskrivning. Osby pastorat. Staffan Ljungman.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4

Gps: 56.3805, 14.0013

Stacks Image 247472