Stacks Image 300232

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Östra Göinge kommun
Hjärsås kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Hjärsås kyrka

Filmad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Glimåkra-Hjärsås pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Folder: "Hjärsås kyrka - historik i sammandrag".
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4

Gps: 56.2068, 14.1497

Stacks Image 300242