kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Östra Göinge kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Hjärsås kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Glimåkra-Hjärsås pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Folder: "Hjärsås kyrka - historik i sammandrag".
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4

Gps: 56.2068, 14.1497