Stacks Image 285422

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Östra Göinge kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Glimåkra kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Glimåkra-Hjärsås pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.3062, 14.1415

Stacks Image 285411