Stacks Image 289551

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Höörs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Munkarps kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Pdf: ”Munkarps kyrka - ut- och invändig renovering”. Regionmuseet Kristianstad 2006. Petter Jansson.
Pdf: "Underhållsplan för Munkarps kyrka" 2013.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.9469, 13.4513

Stacks Image 289540