kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Höörs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Munkarps kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)Framtagen 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Pdf: ”Munkarps kyrka - ut- och invändig renovering”. Regionmuseet Kristianstad 2006. Petter Jansson.
Pdf: "Underhållsplan för Munkarps kyrka" 2013.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.9469, 13.4513


Stacks Image 289540