Stacks Image 296899

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Höörs kommun
Hallaröds kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Hallaröds kyrka

Hallaröds kyrka kallas också Sankt Olofskyrkan och är till sina äldsta delar uppförd under 1100-talet. Tillnamnet har kyrkan fått efter den Sankt Olofskälla som ligger cirka 300 meter väster om kyrkan. En källa som var helgad till det Norska helgonet Olav den Helige eller Olof Digre som han ibland kallas på norska. Olav den Helige var under medeltiden ett av Nordens populäraste manliga helgonen.
Kyrkan håller fortfarande särskilt öppet den 29 juli på Olofsdagen. Sedan mitten av 1990-talet genomförs årligen organiserade pilgrimsvandringar från Höör till Hallaröd.

Den ursprungliga kyrkan bestod av långhus, kor och absid. Västtornet med kraftiga strävpelare och metertjocka murar liksom ett vapenhus i söder tillkom under 1300-talet. Och långt senare, på 1830-talet byggdes ett sidoskepp i norr. Då revs också de gamla valven över långhuset och ett nytt kyrkorum bildades av långhus och nykyrkan. Den halvrunda absiden revs i samband med denna ombyggnad, men dess tidigare placering finns markerad med stenar i marken.

I början av 1900-talet tog man fram valvmålningar i korvalvet. Bågfrisorneringen som visar starkt släktskap med Vittskövlegruppens arbeten, är förmodligen från slutet av 1400-talet.
Valvkappornas målningar är däremot sannolikt från slutet av 1500-talet.
Senare har man även upptäckt att det finns målningar i hela tornrummet, den senaste utförda under 1700-talet. Kyrkans målningar är alltså från tre olika århundraden.

Efter en omfattande restaurering på 1950-talet har kyrkan återfått mycket av sin ursprungliga medeltidsprägel. Altarpredikstolen från 1830-talet flyttades då till nykyrkan, och istället installerade en nytillverkad predikstol, gjord efter äldre förebild.

Kyrkans liljefrisförsedda dopfunt är från medeltiden.
Dopfatet är från 1500-talet, ett drivet och putsat arbete med bebådelsen i bottenrelief.

Flera av ekfigurerna i ett tidigare altarskåp från 1400-talet finns numera uppsatta i det nuvarande altarskåpet. Dessutom finns en madonna i ek.

På nordsidan hänger en nattvardsscen från 1600-talet.

Triumfkrucifixet, troligtvis från 1200-talet förvarades under ett antal år på Lunds historiska museum för att 1985 återbördas till sin ursprungliga plats i Hallaröds kyrka.
Stacks Image 296928