Stacks Image 285380

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Höörs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Gudmundtorps kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / HioPhoto Pär-Martin Hedberg.
Källor:
Webb: Eslövsbygdens släkt- och folklivsforskare.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Gudmuntorps kyrka. Underhållsplan”. 2006.

Gps: 55.8179, 13.4836

Stacks Image 285367