Stacks Image 236616

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Eslövs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Östra Karaby kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Pdf: ”Östra Karaby kyrka – utvändig renovering”. Regionmuseet Kristianstad. Kerstin Börjesson.
Webb: Svenska kyrkan Eslöv.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Muntlig information från församlingen.

Gps: 55.8764, 13.1883

Stacks Image 236632