Stacks Image 289590

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Eslövs kommun
Remmalövs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Remmalövs kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift Max Laserna / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan i Eslöv.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.8388, 13.2388

Stacks Image 289609