Stacks Image 278793

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Eslövs kommun
Näs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Näs kyrka

Producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan i Eslöv.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Skåne - på historisk rundresa”. Jesper Asmussen. ISBN 978-87-7900-972-1

Gps: 55.8655, 13.2452

Stacks Image 278782