kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Eslövs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Näs kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan i Eslöv.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Skåne - på historisk rundresa”. Jesper Asmussen. ISBN 978-87-7900-972-1

Gps: 55.8655, 13.2452


Stacks Image 278782