kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Eslövs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Hurva kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift.

Källor:
Pdf: ”Besök kyrkorna i Eslövs kommun”. Helena Nilsson, Eslövs Turistbyrå.
Pdf: ”Hurva kyrka - underhållsplan”. 2004.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.


Gps: 55.7985, 13.4393