Stacks Image 300448

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Eslövs kommun
Hurva kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Hurva kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift..
Foto: Lunds stift.

Källor:
Pdf: ”Besök kyrkorna i Eslövs kommun”. Helena Nilsson, Eslövs Turistbyrå.
Pdf: ”Hurva kyrka - underhållsplan”. 2004.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.7985, 13.4393

Stacks Image 300458