Stacks Image 300466

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Eslövs kommun
Holmby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Holmby kyrka

Producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Christer Smedberg / Lunds stift / Pär-Martin Holmberg HioPhoto.

Källor:
Webb: Eslövs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: ”Väl dold vätskedepå”. Ulf Sundberg. Sydsvenskan 23 september 2013.
Pdf: ”Holmby kyrka - utvändig renovering”. Linn Ljunggren. Regionmuseet Kristianstad 2014.

Gps: 55.7470, 13.4007

Stacks Image 300476