Stacks Image 297071

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Eslövs kommun
Harlösa kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Harlösa kyrka

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Harlösa kyrka”. Ture Fritz & Sven Stridsberg.
Folder: ”Harlösa kyrka - kort beskrivning sammanställd 1990 av Thure Fritz”.
Häfte: ”Harlösa kyrka”. Sammanställd 2005 av en studiegrupp från Stiftelsen Harlösa Donationshus.

Gps: 55.7242, 13.5275

Stacks Image 297089