kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Eslövs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Harlösa kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Max Laserna.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Harlösa kyrka”. Ture Fritz & Sven Stridsberg.
Folder: ”Harlösa kyrka - kort beskrivning sammanställd 1990 av Thure Fritz”.
Häfte: ”Harlösa kyrka”. Sammanställd 2005 av en studiegrupp från Stiftelsen Harlösa Donationshus.

Gps: 55.7242, 13.5275