kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Eslövs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Eslövs kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


Foto: Lunds stift / Henrik Nilsson. Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Henrik Nilsson. Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Pdf: ”Eslövs kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning. ” Lunds stift 2016 Henrik Nilsson.
Webb: Eslövs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Skånes kyrkor - en kulturhistorisk resa genom 1000 år”. Caroline Ranby. ISBN 978-91-7545-204-3

Gps: 55.8353, 13.2986


Stacks Image 257361