Stacks Image 257372

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Eslövs kommun
Eslövs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Eslövs kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / Henrik Nilsson. Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Pdf: ”Eslövs kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning. ” Lunds stift 2016 Henrik Nilsson.
Webb: Eslövs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Skånes kyrkor - en kulturhistorisk resa genom 1000 år”. Caroline Ranby. ISBN 978-91-7545-204-3

Gps: 55.8353, 13.2986

Stacks Image 257361