Stacks Image 251985

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Eslövs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Billinge kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / HioPhoto Pär-Martin Hedberg.
Källor:
Webb: Svenska kyrkan Eslöv.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.9594, 13.3347

Stacks Image 251972