Stacks Image 293436

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista /karta Kristianstads kommun
Köpinge kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Köpinge kyrka

Filmad och producera 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Vä-Skepparslövs pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4
Folder: ”Köpinge kyrka med vackert omgivande kyrkogård”.

Gps: 55.9384, 14.1583

Stacks Image 293427