Stacks Image 271615

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun
Sankta Maria kyrka Åhus

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sankta Maria kyrka Åhus

Filmad och producerad 209 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Folder: ”Mariakyrkan Åhus”. Åhus församling
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4
Bok: ”Från Sankt Olof till Sankta Anna. Kyrkobyggande i Lunds stift under andra hälften av 1900-talet”. Per-Olof Ahrén & Lena Sjöstrand. ISBN 91-88552-41-1
Bok: ”Carl Linneaus Skånska resa 1749”.

Gps: 55.9235, 14.2929

Stacks Image 271604