kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Kristianstads kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Sankta Maria kyrka ÅhusVill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Folder: ”Mariakyrkan Åhus”. Åhus församling
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4
Bok: ”Från Sankt Olof till Sankta Anna. Kyrkobyggande i Lunds stift under andra hälften av 1900-talet”. Per-Olof Ahrén & Lena Sjöstrand. ISBN 91-88552-41-1
Bok: ”Carl Linneaus Skånska resa 1749”.

Gps: 55.9235, 14.2929


Stacks Image 271604