kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Svedala kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Västra Kärrstorps kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Webb: Svedala församling
Webb: Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.4972, 13.1606


Stacks Image 242826