Stacks Image 242835

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Svedala kommun
Västra Kärrstorps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Västra Kärrstorps kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:

Webb: Svedala församling
Webb: Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.4972, 13.1606

Stacks Image 242826