Stacks Image 272930

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Svedala kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Skabersjö kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Worddokument: ”Värdebedömning Skabersjö kyrka.” Lunds stift Jonna Stenius 2013.
Webb: Värby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.5479, 13.1619

Stacks Image 272919