Stacks Image 300717

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Svedala kommun
Hyby gamla kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Hyby gamla kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift..
Foto: Lunds stift Jonna Stewénius / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Pdf: ”Hyby gamla kyrka. Värdebedömning”. Lunds stift Jonna Stewénius 2013.
Webb: Värby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.5811, 13.2600

Stacks Image 300727