kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Svedala kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Börringe kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


Foto: Lunds stift / Christer Smedberg / HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Christer Smedberg / HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:
Pdf: ”Värdebedömning Börringes kyrka”. Lunds stift Jonna Stewénius 2013.
Webb: Svedala kommun.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.5050, 13.3589


Stacks Image 255171