kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Svedala kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Börringe kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Framtagen 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Pdf: ”Värdebedömning Börringes kyrka”. Lunds stift Jonna Stewénius 2013.
Webb: Svedala kommun.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.5050, 13.3589


Stacks Image 255171