Stacks Image 255184

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Svedala kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Börringe kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Pdf: ”Värdebedömning Börringes kyrka”. Lunds stift Jonna Stewénius 2013.
Webb: Svedala kommun.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.5050, 13.3589

Stacks Image 255171