kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Tomelilla kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Östra Ingelstads kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


Foto: Lunds stift/Kerstin Börjesson.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift/regionmuseet Kristianstad Kerstin Börjesson.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: ”Riddaren Iselgrim på Waller”. Nr 3261. Kyrkoherde A Helgesson, Stehag. Lunds Universitets Folkminnesarkiv.
Pdf: ”Maktens beläten - Stiftelsen Skånsk Framtid”.
Pdf: ”Ortsrapport Östra Ingelstad”. Tomelilla kommun 2002. Bengt Alm.
Pdf: ”Östra Ingelstads kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/Regionmuseet Kristianstad Kerstin Börjesson 2017.


Gps: 55.5277, 14.0965


Stacks Image 236594