Stacks Image 244060

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Tomelilla kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Ullstorps kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift /Regionmuseet Kristianstad Kerstin Börjesson & HioPhoto Pär-Martin Hedberg.
Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Ullstorps kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift Kerstin Börjesson 2016.

Gps: 55.5293, 13.9870

Stacks Image 244049