kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Tomelilla kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Ullstorps kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift /Regionmuseet Kristianstad Kerstin Börjesson & HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Ullstorps kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning.”. Lunds stift Kerstin Börjesson 2016.


Gps: 55.5293, 13.9870


Stacks Image 244049