Stacks Image 244793

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Tomelilla kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Tranås kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Pdf: ”Antikvarisk kontroll - Tranås kyrka”. Jörgen Kling. Malmö stad 2009.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”470 nya kyrkor - bidrag till Sveriges arkitekturhistoria 1850-1890”. Jakob Lindblad. ISBN 978-91-7209-536-6
Bok: ”Tranås kyrkor”. Thure Ottosson 1980.

Gps: 55.6148, 13.9918

Stacks Image 244782