kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Tomelilla kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Tomelilla kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Kerstin Börjesson.

Källor:
Webb: Tomelillabygdens församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Tomelilla kyrka - underhållsplan”. Ponnert Arkitekter AB 2005. (Genom Katarina Lundberg, Tomellillabygdens församling.)
Pdf: ”Tomelilla kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift Kerstin Börjesson 2016.
Muntlig information från konstnär Bertil Arkrans.

Gps: 55.54133, 13.95461


Stacks Image 244705