Stacks Image 244716

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Tomelilla kommun
Tomelilla kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Tomelilla kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / Kerstin Börjesson.

Källor:
Webb: Tomelillabygdens församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Tomelilla kyrka - underhållsplan”. Ponnert Arkitekter AB 2005. (Genom Katarina Lundberg, Tomellillabygdens församling.)
Pdf: ”Tomelilla kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift Kerstin Börjesson 2016.
Muntlig information från konstnär Bertil Arkrans.

Gps: 55.5413, 13.9546

Stacks Image 244705