Stacks Image 272435

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Tomelilla kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Spjutstorps kyrka

Producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Christer Smedberg / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Webb: ”Hittade likbår från 1700-talet i bårhuset”. P4 Kristianstad. Marie Sandgren 6 april 2010.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Spjutstorps kyrka - underhållsplan”. Lina Torstensson 2003.

Gps: 55.5794, 14.0171

Stacks Image 272424