kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Tomelilla kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Ramsåsa kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Kerstin Börjesson & HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:
Pdf: ”Ortsrapport - Ramsåsa”. Tomellilla kommun 2002. Bengt Alm.
Webb: skanesmalerikonservatorer.blogspot
Pdf: ”Ramsåsa kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning.” Lunds stift Kerstin Börjesson 2016.
Diverse dokument: Genom Katarina Lundberg, Tomellillabygdens församling.

Gps: 55.5591, 13.8844


Stacks Image 278230