Stacks Image 314301

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Tomelilla kommun
Ramsåsa kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Ramsåsa kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Kerstin Börjesson & HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:
Pdf: ”Ortsrapport - Ramsåsa”. Tomellilla kommun 2002. Bengt Alm.
Webb: skanesmalerikonservatorer.blogspot
Pdf: ”Ramsåsa kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning.” Lunds stift Kerstin Börjesson 2016.
Diverse dokument: Genom Katarina Lundberg, Tomellillabygdens församling.

Gps: 55.5591, 13.8844

Stacks Image 314320