kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Tomelilla kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Kverrestads kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson.

Källor:
Webb: Smedtorps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Kverrestads kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift Kerstin Börjesson 2017.

Gps: 55.5273, 14.0420


Stacks Image 293593