Stacks Image 293604

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Tomelilla kommun
Kverrestads kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Kverrestads kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson.

Källor:
Webb: Smedtorps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Kverrestads kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift Kerstin Börjesson 2017.

Gps: 55.5273, 14.0420

Stacks Image 293593