Stacks Image 255093

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Tomelilla kommun
Brösarps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Brösarps kyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Brösarp-Tranås församling.
Webb: brosarp.se
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Brösarps kyrka - underhållsplan”. Erika Martin 2003.

Gps: 55.7242, 14.1050

Stacks Image 255080