Stacks Image 255093

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Tomelilla kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Brösarps kyrka


Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Brösarp-Tranås församling.
Webb: brosarp.se
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Brösarps kyrka - underhållsplan”. Erika Martin 2003.

Foto: Christer Smedberg.

(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Brösarp-Tranås församling.
Webb: brosarp.se
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Brösarps kyrka - underhållsplan”. Erika Martin 2003.


Gps: 55.7242, 14.1050


Stacks Image 255080