Stacks Image 251921

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Tomelilla kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Benestads kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Benestads kyrka - invändig restaurering”. Jörgen Kling 2009. Malmö stad.
Pdf: ”Benestads kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift Kerstin Börjesson 2016.

Gps: 55.5244, 13.9064

Stacks Image 251908