kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Tomelilla kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Benestads kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Christer Smedberg och Lunds stift Kerstin Börjesson.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Benestads kyrka - invändig restaurering”. Jörgen Kling 2009. Malmö stad.
Pdf: ”Benestads kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift Kerstin Börjesson 2016.

Gps: 55.5244, 13.9064

Stacks Image 251908