kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Sjöbo kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Östra Kärrstorps kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Vollsjö pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.7117, 13.7286

Stacks Image 236642