Stacks Image 236651

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Sjöbo kommun
Östra Kärrstorps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Östra Kärrstorps kyrka

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Vollsjö pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.7117, 13.7286

Stacks Image 236642