Stacks Image 236651

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Sjöbo kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Östra Kärrstorps kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Vollsjö pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.7117, 13.7286

Stacks Image 236642