Stacks Image 239802

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Sjöbo kommun
Vanstads kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Vanstads kyrka

Filmad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Lövestads församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8
Muntlig information.

Gps: 55.6214, 13.8595

Stacks Image 239818