Stacks Image 244836

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Tomelilla kommun
Tryde kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Tryde kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / Kristina Simonsson.

Källor:
Webb: Tomelillabygdens församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkornas hemligheter”. Ann Catherine Bonnier & Ingrid Sjöström. ISBN 978-91-7329-111-8

Gps: 55.5702, 13.9287

Stacks Image 244825