kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Sjöbo kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Sövde kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Blentarps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Minnets stigar - En resa bland svenska kyrkogårdar”. Hans Hammarskiöld, Anita Theorell & Per Wästberg. ISBN 91-89204-24-7
Muntlig information.

Gps: 55.5848, 13.6717


Stacks Image 271774