Stacks Image 271783

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Sjöbo kommun
Sövde kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sövde kyrka

Filmad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Blentarps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Minnets stigar - En resa bland svenska kyrkogårdar”. Hans Hammarskiöld, Anita Theorell & Per Wästberg. ISBN 91-89204-24-7
Muntlig information.

Gps: 55.5848, 13.6717

Stacks Image 271774