Stacks Image 271816

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Sjöbo kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Södra Åsums gamla kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Sjöbo församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.6507, 13.7021

Stacks Image 271810