Stacks Image 271816

Filmer om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Sjöbo kommun

Filmer om kyrkor i Lunds stift
lista

Södra Åsums gamla kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Sjöbo församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.


Gps: 55.6507, 13.7021


Stacks Image 271810