kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Sjöbo kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Röddinge kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Lövestads församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Information från kyrkoherde Åke Appelgren.

Gps: 55.5828, 13.8331

Stacks Image 278268