Stacks Image 289840

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Sjöbo kommun
Röddinge kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Röddinge kyrka

Filmad och producerad 2020 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Lövestads församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Information från kyrkoherde Åke Appelgren.

Gps: 55.5828, 13.8331

Stacks Image 289859