Stacks Image 257299

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Sjöbo kommun
Everlövs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Everlövs kyrka

Filmad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Blentarps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: "Kyrkor i sydöstra Skåne". Gustaf Åberg.
Muntlig information.

Gps: 55.6083, 13.5900

Stacks Image 257288