Stacks Image 252057

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Sjöbo kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Blentarps kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Blentarps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: "Kyrkor i sydöstra Skåne". Gustaf Åberg.

Gps: 55.5817, 13.6069

Stacks Image 252044