Stacks Image 285411

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Båstads kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Grevie kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Förslöv-Grevie församling
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Grevie kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson.

Gps: 56.3710, 12.7919

Stacks Image 285427