Stacks Image 300455

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Båstads kommun
Hovs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Hovs kyrka

Filmad och producerad 2020 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Västra Bjäre pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Hovs kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson.

Gps: 56.4358, 12.7284

Stacks Image 300465