Stacks Image 271634

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Båstads kommun
Sankta Maria kyrka Båstad

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sankta Maria kyrka Båstad

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Båstad-Östra Karups församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Båstads kyrka. Kulturhistorisk karakteristik och bedömning”. Lunds stift 2016. jais arkitekter Karl Johan Kember.

Gps: 56.4333, 12.8355

Stacks Image 271623