Stacks Image 236630

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Båstads kommun
Östra Karups kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Östra Karups kyrka

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Båstad-Östra Karups församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Östra Karups kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning.” Lunds stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson.

Gps: 56.4233, 12.9481

Stacks Image 236646