kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Båstads kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Östra Karups kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Smedberg Produktion AB.

Källor:
Webb: Båstad-Östra Karups församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Östra Karups kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning.” Lunds stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)Gps: 56.4233, 12.9481