Stacks Image 242859

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Klippans kommun
Västra Sönnarslövs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Västra Sönnarslövs kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter Kristina Simonsson.

Källor:

Pdf: ”Västra Sönnarslövs kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson.
Webb: Klippans pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.1156,13.1033

Stacks Image 242850