Stacks Image 289722

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Klippans kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Riseberga kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / jais arkitekter Kristina Simonsson.
Källor:
Pdf: ”Riseberga kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson.
Webb: Klippans pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.0723, 13.3025

Stacks Image 289741