Stacks Image 300248

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Klippans kommun
Herrevadsklosters kapell

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Herrevadsklosters kapell

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Herrevadskloster.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.0882, 13.2323

Stacks Image 300258